SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W KIELCACH

Lokalizacja

województwo: świętokrzyskie
powiat: Powiat m. Kielce
gmina: M. Kielce
miejscowość: Kielce

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa
Patron szkoły: ADAM MICKIEWICZ
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W KIELCACH
ADAMA NARUSZEWICZA 25
25-628 Kielce
Poczta: KIELCE
telefon: 0413663395
fax: 0413663395
strona internetowa: www.sp34kielce.scholaris.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W KIELCACH (Kielce), jest to Szkoła podstawowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 447
Liczba oddziałów: 18
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 40
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 5
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.39

Organ prowadzący

Gmina
województwo: świętokrzyskie
powiat: Powiat m. Kielce
gmina: M. Kielce